Blog

O blogu

17.01.2014 17:27

Bol založení z potreby publikovať moju tvorbu, a spoznávať sa z podobne nadaními ludmi. Bude sa pravidelne aktualizovať, a budete ma mocť spoznávať po všetkých stránkach: literárnych,ale aj hudobného,filmového a čitatelského vkusu. Dúfam že sa pobavíte pri jeho čítaní.