Dajte pokoj pokoju!

21.06.2015 19:34

 

Dajte pokoj pokoju!

Vôbec, nech roztrhnú sa jemných husieľ struny!

Nechajte rozoznieť túžbu svoju,

nech nás hoci každý odsúdi.

 

Nech znejú basy!

Nech zneje hudba tvrdá,

Lebo bez nočnej krásy,

toto napísať sa nedá.

 

Povstante vlajky,

povstaňte štíty a meče čierne!

Nasaďte si masky

a nechoďte mierne.

 

Vás systém nevidí,

lež vy ste v ňom,

ako tí prevíti,

ako kamenný strom.

 

Zbúrajme ten bludný predpis

že umenie má jednu pani

Aj keď na Váš dopis,

sa v spoločnosti nevištia ani.

Psi

 

Vy zapáľte svet!

A užívajte vášne tmy,

existuje totiž jediná cesta,

ktorou kráčame my.

Umelci tmy

 

Nech oheň horí!

Duchom v našich myšlienkach i písme

a náš zákon anarchie hovorí,

v reve ticha, prísne.