Dumky anarchistu

21.05.2016 12:50

Vampire: The masquerade:

Bloodlines:

Dumky anarchistu

 

Na počiatku bol iba Kain.

Kain, ktorý v hneve zabil svojho brata.

Kain, ktorý bol zavrhnutý.

Kain, ktorý bol navždy prekliaty nesmrtelnosťou.

Kain, ktorý bol prekliaty túžbou po krvi.

Kain, z ktorého všetci pochádzame,

Pán našich pánov.

 

--

 

 

To je história.

Tie čisté papiere, ktoré niekto popísal a uložil do archívov

aj tak za nič nestoja.

Je jedno či Kain alebo Lilith,

nevmestia sa do postoja

oviec dnešnej doby,

ktorá robí

cukrovú skutočnosť.

 

A ak by aj,

neviem, či by si niekto zmyslel

ich zmysel.

 

Možno by sa k nemu dopracovali, tak ako ja

múzeiník z nočných smien,

ktorý k svojej práci

nepotrebuje nič

len slúchadlá, pero, papier

a hlbokú nenávisť k ľudstvu.

 

Áno, tento fádny život ma bavil.

No zmenil sa, keď náš krištáľový svet navštívil

Anjel

čo svoju svätosť iba hral.

 

Nemiloval som ho, mala to byť len chvíľková túžba

jednej noci.

Obojstranne výhodná služba...

A pritom som sa odovzdal Diablovej moci!

 

 

Áno, pamätám si veľmi dobre

strach v tej chvíli

keď mi otvorila žily

a ja som pomaly

padal

do temnoty.

 

Zrazu som sa prebudil.

Ona sedela oproti

v kresle

s perami od krvi.

 

Ale prv,

než stihla moja otázka

znesvätiť ticho

rozleteli sa dvere

a dnu vtrhli tri gorily.

 

Uspali nás.   

 

Zobudili sme sa v divadle

na pódiu, pred Našincami

a Princ nás súdil,

stojac ako boh nad našimi hriechmi.

 

 

Moju stvoriteľku nechal,

skrýtajúc sa za treťou tradíciou Kainitov,

že bez vedomia a nakloneného požehnania Staršieho si Potomka nestvoríš,

zhorieť prachom,

rovno pred očami

nočným deťom.

 

A podobne

chcel naložiť aj so mnou,

rečniac o mojej nevychovanosti

a nemožnosti dodržovať Zákony

bez svojho stvoriteľa.

 

Tu však,

už vychádzala najavo nespravodlivosť

 neprávosť

a nepravosť

Zákonov,

vzhľadom k postživotu.

To musel na celú sálu vykríknuť hlas vzpriameného Anarchistu,

ktorý vášnivým slovom skríkol na celú sálu:

,,To je blbosť!“

než ho museli jeho spoločníci zadržať.

 

Po ňom však

začali vstávať ďalší

a ďalší

až zrazu stála väčšina sály

a Princov ohník nádeje sa zdal veľmi malý.

 

 

Nakoniec ma pod nátlakom ušetril,

„vysvetlil“ mi všeobecnú platnosť svätej knihy Nód

a poslal ma do Santa moniky

s tým, že nesmiem sklamať milosrdenstvo,

ktoré ma vďaka jeho veľkej duši stretlo.

 

To, že kto som mi znovu ozrejmil ďalší Anarchista

nechám bokom

a dovolím si povedať, že práve týmto

skokom

som sa zoznámil

s realitou.

 

Naša rajská spoločnosť

oslnivé svetlá mrakodrapov a miest

pod nočnou oblohou

s bujnou premávkou,

preplnenými bordelmi,

barmi, diskotékami a herňami

skrýva v sebe

démonov,

ktorí sa šelmovito

prechádzajú tmou

a navzájom hrajú

nespočet šachových partii,

v oceáne nesmrteľnosti

 

samých seba uspávajú.

 

 

Je sedem klanov:

Brujah, to sú silný, nepoddajný bitkári.

Gangrel majú povesť nekultúrnych nadšencov prírody.

Malkavian sú vo svojej genialite obdarený hlasmi a množstvom psychických úžasností.

Nosferatu bývajú premenou znetvorení, musia žiť hlboko v kanáloch a živiť sa krvou potkanov, na druhú stranu sú majstrami v zakrádaní sa.

Toreador – klan obvykle známy svojimi hedonistickými členmi, na druhú stranu im nemožno uprieť genialitu v akomkoľvek umení.

Tremere – tajomný klan, ktorého členovia ovládajú mágiu krvi. Sú to samotári prevažne odčlenený od ostatných a sami spolupracujú iba vtedy, ak si tým môžu zväčšiť moc a vplyv.

Ventrue – klan vodcov. Vždy slušne oblečení, majú radi vysokú spoločnosť, moc a prirodzenú schopnosť manipulovať.

 

Každý člen niektorého z týchto klanov prirodzene patrí do Kamarilly.

Kamarilla je „svetová organizácia“ v rukách klanu Ventrue, ktorá má za cieľ utajovať existenciu našincov a vnášať do ich konania morálku.

Prišli s mýtom o Kainovi, Zákonom a tradíciami.

Spoločnosť našincov usporiadali do pyramídy, ktorej začiatok sa tiahne možno až k najstarším.

Zákonom ustanovili povinnosť našincov držať si svoju ľudskosť a dodržovať pretvárku, aby sa naša prítomnosť medzi luďmi zachovala v tajnosti.

 

 

Proti Kamarille stojí Sabbat.

Ďalšie, oveľa menej usporiadané, uskupenie klanov.

Pohŕdajú pretvárkou a Kamarillou obecne.

Označujú ju za neschopnú a nehodnú upírskej existencie.

Sabbat sa nestará o nejakú ľudskosť, či utajovanie.

Každý z nich si myslí, že pupok sveta je.

Ľudia sa im majú plaziť pri nohách,

zatiaľ čo budú tancovať v orgiách.

Na troskách sveta.

 

A posledný sú anarchisti.

Zoskupenie odpadlíkov z Kamarilly, všetkého druhu.

Sú takpovediac neutrálny.

Uznávajú pretvárku a potrebu udržiavať si ľudskosť,

ale nedodržiavajú a neuznávajú hierarchiu, ktorú medzi našincami zaviedla Karmilla.

Čo už vyplýva z an – archie,

teda z „bezmoci.“

Pretože anarchisti žijú z dialógu a rovnocennosti,

majú len akéhosi hovorcu v komunikacii s inými.

 

 

Samotná história anarchizmu medzi našincami,

rozdelenie klanu Brujah napoly,

má istú príťažlivosť.

Ale tým sa nechcem zaoberať moc.

Pretože niekto, kto vraví, že anarchia znamená:

,,Robím si čo chcem!“

má vážne

važné

nedostatky

Vášne.

 

Vášeň.

To je predovšetkým sebarozvoj,

spolu s dodržiavaním pravidiel

o ktorých uznám, že sú vhodné

na zachovanie mojej existencie

tak,

aby som s ňou bol Ja spokojný,

bez ohľadu na názory iných.

a zároveň

aby som bol schopný

s ostatnými komunikovať,

pretože Bytie

sa najjasnejšie javí

v dialógoch.

 

A predovšetkým

treba dávať pozor na Beštiu,

to zvieracie v nás,

ktoré spraví čokoľvek

pre vlastné prežitie,

ale my sa potom

budeme musieť vysporiadať

s následkami.

 

Preto hlavne

netreba piť chvatne,

vyhladovane,

ale s chuťou, vlastnou rozkošiam

s pôžitkom,

aby si sám seba mohol utvrdzovať v ilúzii,

že je vlastne len človekom

s individuálnymi chúťkami.   

 

Pfuj, už zniem ako Toreádor!

Pritom ním vôbec nie som.

Ale pravda, obdivujem ich.

  Oni dokážu to zvieracie v nás

Beštiu

pretaviť do neskutočnej krásy,

ktorá, ako sa domnievam,

je jediným prostriedkom spásy.

 

Nerátam Kainov mýtus

Gehenu

ani cesty osvietenia.

Tie musel hodiť do zabudnutia,

každý

kto tuší

Logos.

 

A o tom to celé je:

zachovať si jedinečnosť

v stáročnej vojne

klanov,

v ktorej sme

všetci iba pešiakmi

a od ktorej sa nedá

oslobodiť.

 

Stal som sa anarchistom

aby som, ja novorodenec,

aspoň narušil Starším

ich večnú hru o svet

založenú na tradíciách,

ktoré zotročujú

identitu.

 

Princ na mňa vyhlásil krvavý hon,

divokú jazdu.

Karmilla sa postavila proti anarchistom,

no ja som zanechal krvavú brázdu

za každým mocným z radu Karmilly,

bez  toho, aby si ma vôbec všimli.

 

A načo to vlastne píšem?

Nuž, nudím sa

v luxusnej miestnosti

s dvoma kôpkami popola,

jedna je bodygárd

druhá princ LaCroix,

a mŕtvolou jeho ovečky

s vytečeným životom

z krku

na koberec.

 

Škoda jej

bola krásna a tajomná.

No niekedy majú tajomnosť a krása

zlých pánov,

ktorí môžu byť porazení

len inou zlovládou.

 

 

Táto múdrosť

prastará

krvavými symbolmi

stála

na mojej čepeli.