Hlbiny poetickej dimenzie

21.05.2015 17:23

Milan Rúfus

Hlbiny poetickej dimenzie

Keď sa mi dostala do rúk posledná zbierka p. Milana Rúfusa Báseň a čas, zaradoval som sa. Konečne jeden z tých tuctových romantikov odchádza z básnickej scény! Ach, ako rád by som sa niekedy dožil globálnej renesancie dekadencie! Úprimne, ani som sa tú zbierku nechystal čítať, ale bol som chorý a nudil som sa. Tak som po nej siahol. Rúfus nesklamal. Samé prírodné snahy o sebareflexiu. Ale. Bolo tam zopár filozofických básní s obzvlášť zaujímavou myšlienkou. Hlavne pre básnikov. A totiž, čo je vlastne báseň? Čo všetko dokáže? A oplatí sa vlastne preprozaíckej v tejto dobe čítať alebo písať? Toto je len špička otázok. Však zistíte sami.

Spísal Romanus Von Rayne

 

Skrytý svet básne

 

Odkiaľ si prišla k nám?

A načo ti je slovo?

 

Hovoriť to isté,

len povedať to novo?

 

Hovoriť takisto,

no rieknuť čosi nové?

 

Čo nám to ukrývaš,

báseň, v tvojom slove?

 

A rozmnožuješ ním

i poznanie i krásu.

 

Vestálka večného.

A pritom dcéra času.

 

Neznáma, zvaná duša

 

Len si

a zbieraš údery.

Od známa,

od neznáma.

 

Kto ti, čo, kedy, uverí?

Si sama, vôbec sama.

 

A kde si v tele?

V svojom domove?

I sama sebe fantóm?

 

Len Boh ti na to

možno odpovie.

Nemluvným esperantom.

 

Básnik v treťom tisícročí

 

Počíta svoje dni

a slovám z dlaní zobe.

Čím viac jej potrebný,

tým zbytočnejší dobe.

 

Vie, čo ho neminie.

Že tá má iných synov.

A on ich svätým nie

je ani za dedinou.

 

Bolí ho to a nebolí.

 

Sám, rukojemník tvaru,

jemu i sebe po vôli

tlačí tú jeho káru.

 

Tlačí. A nič sa nedeje,

len jeho deň sa kráti.

 

Čím sú tu jeho galeje

úzkostí, strachu, nádeje?

Či ľudstvo za to, aké je,

raz bytím nezaplatí.

 

Nepočujú ho. Hluchí sú.

 

Adorujúci zmenu,

premaľúvajú kulisu

od smogu udymenú.

 

Zmenu, ktorá nič nezmení.

Prchavé, krátke šťastie.

Nová žabka na prameni.

 

A rastie dlh. A rastie.

 

Priveľká tiaž

 

Slov býva o to viac,

o čo je menej chleba.

Dejiny potom koncentrujú v dur.

 

Svet nasýtených

stavia si vôkol seba

nie čínsky,

euroatlantický múr.

 

Nebude osohu z tých hradieb.

 

Ako dláto

čas štiepi čas vo svojom vanutí

od počiatku rovnakom:

tu zakáže, tam nanúti,

tu spomalí, tam súri.

 

Však touto tiažou nepohne.

Nemá na to.

Je príliš veľká. Je to vták

z Apokalipsy. Zobákom

rozkľuje naše múry

jak na vajíčku škrupinu

a vlhký výjde z neho.

 

A mnohí ešte zahynú

za život pre živého.

 

Odmietnuť svedectvo

 

Vymeniť nezvratné

za dobrodružný výlet.

Prázdne sú v sieni lavice

a niet v nich živých svedkov.

 

Čo vlastne čakal básnik od tej chvíle,

keď poprel seba,

teda to,

načo mu žili duše jeho predkov?

 

A vôbec - čo je možné vnútiť Dielu?

V básni sa dá len z údelu do údelu,

nie z úmyslu do úmyslu.

V básni môžeš len tam,

kam si ťa nemí vyšlú.

 

Odmietať svedčiť.

Ale veď je to trestné.

 

Zasype čas

- a ešte za živa -

tie duchaplne vyskladané piesne?

 

Metafora ako Ding an sich

 

To tvoje priveľa

je básni primálo,

ak ideš odlúčene

od toho, čo ťa do nej vyslalo

a čo je tvojim glejtom.

 

Zdáš sa jej potom trochu groteskná:

vypočítané chvenie.

Písané vekom rozumu

a jeho atramentom.

 

Položka sveta položiek.

Napoly droga, polo liek,

sama v tom príliš chcení.

 

,,Vidění bez zjevení."

 

Krásny obojživelník

 

Ó, slovo, v tvojom zurčaní

aj spánkom rybky žijú.

 

Nie raz si Vilko Turčány

zdriemol na sympóziu.

 

A všetci o tom vedeli.

Ticho sa usmievali,

ako si v nemej nedeli

deň odpočinku chváli.

 

No keď sa potom vrátil k nim

z priehľadnej snovej skrýše,

tu na nich, ako plachý mím,

usmial sa ešte tichšie.

 

,,Všetko čo o nej neviete,

vie dávno sama báseň:

byť vo svete i nesvete.

V Ariadninom pradive

snívané meniť na živé

a živé opäť na sen."

 

Medzi zložitým a prostým

 

O čo je báseň viac ako téma?

Báseň je - stretnúť stálicu.

 

A ako prosté v nej,

tak v nej i zložité má

nezrušitelnú hranicu.

 

Ak zložitému stačí ako na to,

prostota musí prosiť zjavenie.

A trpezlivo čakať na svoj sviatok:

ak áno - áno. Ak nie - nie.

 

Urozprávané deti zeme.

A ticho tajomstva a ticho diaľavy.

 

Pyšní na to, čo všetko vieme,

odkázaní sme na to nemé,

či samo seba vyjaví.

 

Primálo je tu svetlých dní

 

Len pobolieva,

netrýzni

tá z chrámov kopa skália.

 

Primálo je tu svetlých dní.

A ktoré sú, tie pália

 

Strom bez plodu,

kvet bez blizny.

A zabuchnuté dvere.

 

Primálo je tu svetlých dní.

Či dožijeme v šere?

Ako sa Vám páči myšlienka?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok