Lovec panien

02.02.2014 16:59

Jedna slza druhu roní
dievča mala s ním na noc iné plany
už je niet pomoci
všade je nádych vrahovej moci

Stiahne drzo to čim sa dievča tají
po rokoch ešte stalé stojí
udrie ju nech vie kdo je pán
král všetkych ležiacich strán

Pomaly do nej vnikne
ona v tme iba vykríkne
nikdo ju nepočuje lebo nechce
po,jej prestalo byt srdce

Znetvorí jej tvár lebo je krásna
predovšetkým panna
ktorá to chcela aj s nepoznaním
 nech ju ukamenuju v pokoji prázním

Také boly všetky
chcely  iked maly na to čas
on k nim prehovoril on bol ten hlas
zostaly z nich iba zakopane triesky

Znásilnil aby dostaly čo chcely
o krásnom v živote mrely
zatvoril im usta svojimi slovami
 vzdalenost bola malá medzi nimi

Zabil ,nemal inu možnost
spieraly sa tak urobil to čo cítil
nikdy za svoje hriešne dotiky neplatil
poskytovat bolest to je moje bolest
hovorí

Zakopal tu poslednu tam kde všetky
ktore s ním nechcely mat pervezné pletky
zakrije všetky stopy milovníka,LOVCA
spravodlivost už neexistuje predca