Mesačná

17.01.2014 19:15

Čo za svetlo svieti tam,
V kúte zabudnutom?
Na mieste kde už nikto nepomôže nám.

Na cintoríne nádejí,a snov
Kráčam vždy
Sám len tmou.

Koľko vecí sa snívalo,
Všetko sa to však len zdalo
A rozplynuli sa s tmou...
Ako prach letiaci hmlou.

Na všetko pozerá zhora
S tmy ktorú nikto nezdolá
Svetlo,pre nás spása
Opíja nás jeho večná krása.

Slnko,čo žiari tmou
Každý kráča svojou cestou
Na ktorú mu svieti
V deň ktorého sa boja deti.

Nepopreš to
Ako ti do snov vniká
A každý kto za svoje činy pyká..
Bude zbavený viny.

Vždy sa na to teším
Chvíľa ked napadni sršim
A práve v tú magickú chvíľu...
Všetci naraz prídu.

Priatelia moji:
Všetci prahnete po boji,
A teraz praje nám..
Žiara-pán noci..
Sám.

Vládneme nočnemu svetu
Ked oddavame sa bezhlavemu letu.

A on sa na nás pozerá,
Do našich túžieb ticho nazerá.

Pôvab,elegantnosť striebra
A predsa chladnejší než kov
Tam kde vládne túžba jediná
Zbaviť sa všetkých opratov.

A on v tme svieti
Elegantne...
Na večné veky.