Milenka toho, ktorý nežil

27.02.2015 19:47

Veľmi dlho ťa poznám

no nevedel som vôbec

akú poctu mám

ja stratený neznalec.


Si v tomto

a pritom kryješ tisícky svetov

tvoju krásu nejde opísať...

akoukoľvek vetou.


Si anjel s ohnivou krásou

najsilnejšia droga

na tvári s maskou

šeptáš čarovné slová.


Máš v mysli tisíc vedení

i bezchybné telo

v tvojej duši sídli

samo čierne nebo.


Na bielej pokožke plameň

vždy ti pridá nezamenitelný pôvab

pôvodkyňi všetkých zmen

čo kričí bez hlasu.


Vyznávam sa ti v psychických schránkach

a túžim vypnúť realitu

dobrovoľne uväznený v tvojich stránkach.