Mirai Nikki

20.01.2014 19:09

Mnoho z Vás už určitě bylo ve své třídě odstrkováno, ať už kvůli svým zájmům, kvůli svému chování a nebo vzhledu. Bylo Vám smutno a tedy nezbývalo nic jiného, než si vytvořit imaginární přátele spolu s deníkem do kterého budeme zapisovat vše, co se událo. Jenže, co když ti přátelé doopravdy existují? Dali Vám Deník Budoucnosti podle kterého můžete zjistit, co se stane , než se to stane. Přesně takový je Amano Yukiteru, kterému se do ruky dostane jeden z Deníků Budoucnosti, jeho deník se nazývá Deník Náhod. Jenže Amano netuší, že vlastníků Deníků je více a je přímo ve středu hry o přežití, hry o zvolení nového Boha času. To vše dozví, až tehdy když mu Gasai Yuno zachrání život. Zároveň se dozví, že Gasai je Druhá, vlastník Deníku. Bohužel Gasai je stalker a tak sleduje pořád Amana, její Deník zaznamenává vše o Amanovi, není tedy nejnebezpečnější ze všech? Anime Mirai Nikki nám přesně ukáže, co se mezi nima stane, jestli vůbec přežijí, co budou dělat pokud zbydou jen oni dva, kdo všechno jsou vlastníci Deníků?

 

https://www.shirai.cz/anime-zobraz/187/mirai-nikki/

 

Preklad druhého openingu:

 

The girl with the sharp thorn in her flesh 
I meet you at your story 
Behind the hatred there lies a murderous love 
 
Do you kill your friends, if you can fulfill your wish? 
Can you die for someone? 
They are synonymous words 
 
Life is a game It's a survival That's right! How do you start? 
Time and Space It' s a crossroad through a gate! Where do you go? 
 
You seek eternal breath 
Why do you need to live? 
We don't know when this world came into being 
We are the timeleaper 
 
Nothing's gonna change with you in the world 
Everything will be decided by the rules 
Oh, We are traveling the past and the future through love 
 
Break out! 
Let's dial back all the pains and we will be born again 
I wanna see the stars with you 
Over the miracle 
It's not a Dead END 
 
The boy with the loneliness in his side 
I wanna control your soul 
Behind the hatred there lies a plundering love 
 
The Future has been over 
But we are fixating on that 
The past is still to come 
Yes! They are in the same time 
 
Death is a frame It's a spiral That's all How do you think? 
God and Evil It's a scapegoat through the heart What do you know? 
"What's at the back of your mind? I can't hold your hand" 
You say "Where are you going to take me? I can't believe" 
We walk the parallel line 
 
Nothing's gonna change my deep love for you 
Everything will be going right for me 
Oh, we are wandering in light and darkness through eyes 
 
Break down! Let's revamp all the truth and we will create a fact 
I wanna feel the reality with the agony of doubt 
 
I love U Cuz U are always by my side... 
 
Dead or Alive Dead or Alive 
Back to you... 
Can't you read? Can't you see? 
My words in your virtual vision 
Save my life! Save your life! 
Why do you come here? I'm such a liar 
Bad choice! Bad sign! 
It is a prologue of collapse 
I don't stop your desire, cuz I can't forget you 
 
Nothing's gonna change with you in the world 
Everything will be decided by the rules 
Oh, We are traveling the past and the future through love 
 
Break out! 
Let's dial back all the pains and we will be born again 
I wanna see the stars with you 
Over the miracle 
It's not a Dead END
 
-----
Dievča z ostrým tŕňom v tele
Stretol som ťa v tvojom príbehu.
Tam za nenávisťou leží vražedna láska.
 
Zabiješ svojich priateľov ak si môžeš splniť prianie?
Môžeš pre niekoho zomrieť?
To sú príbuzné slová.
 
Život je hra. Prežitie. To je pravda. Ako si začala?
Čas a priestor je križovatka cez bránu! Kam ideš?
 
Hľadáš večný dych
Prečo potrebuješ žiť?
Nevieme, kedy tento svet začal existovať
Sme časoskákači.
 
S  tebou sa nič na svete nezmení
Všetko rozhodnú pravidlá
Cestujeme minulosťou a budúcnosťou cez lásku.
 
Utečme!
Poďme otočiť späť všetky utrpenia a zrodíme sa znova
Chcem s tebou vidieť hviezdy
Cez zázrak
To nie je koniec cesty!
 
Chlapec v samote
Chcem kontrolovať tvoju dušu
Tam za nenávisťou leží koristnícka láska.
 
Budúcnosť skončila
Ale sme na ňu fixovaný
Minulosť stále prichádza
Áno! Oni sú v rovnakom čase
 
Smrť je podstavec. Špirála. To je všetko. Ako myslíš?
Boh a Zlý. Je to obeta cez srdce. Čo ty vieš?
,,Čo je v kúte tvojej mysle? Nemôžem držať tvoju ruku"
Hovoríš:,, Kam ma ideš brať? Ja nemôžem veriť"
Kráčame na rozdielnych cestách.
 
Nič nezmení moju hlbokú lásku k tebe
Všetko pre mňa pôjde dobre.
Premiestnujeme sa svetlom a temnotou cez naše oči.
 
Vyslobodme sa!
Poďme očistiť celú pravdu a vytvoríme fakt,
Chcem cítiť realitu spolu s agóniou neistoty.
 
Milujem ťa, pretože si vždy na mojej strane…
 
Mŕtvy alebo živý
Mŕtvy alebo živý
Naspäť k tebe…
Nemôžeš čítať? Nemôžeš vidieť?
Moje slová v tvojej skutočnej vízii
Zachráň môj život! Zachráň svoj život!
Prečo si sem prišiel? Som taká klamárka
Zlá voľba! Zlé znamenie!
Je to prológ kolapsu
Nezastavím tvoju túžbu, pretože na teba nemôžem zabudnúť.
 
S  tebou sa nič na svete nezmení
Všetko rozhodnú pravidlá
Cestujeme minulosťou a budúcnosťou cez lásku.
 
Uprchnime
Poďme otočiť späť všetky utrpenia a zrodíme sa znova
Chcem s tebou vidieť hviezdy
Cez zázrak
To nie je koniec cesty!
 
preklad Romanus Von Rayne