Najmocnejší

30.05.2014 15:33

Moc najvačším lákadlom je
To predsa každý vie
Chcem vám rozpovedať príbeh...
Muža ktorý spáchal hriech:


Za horami za dolami bol chlapec
Vo svojom detstve užíval si každý tanec
Žil z rodičovskej lásky
Na ktorej veru nebolo žiadnej masky.

Vyrástol a zmocnel:
Rukoval do vojny
Už vtedy nebol veliteľom povolný...
Vodcovstvo a autorita sršali z neho dosť...
Preto dostal rotu na starosť.

Tam okúsil prvýkrát chuť moci
Nebolo mu viac pomoci
Keď jeho príkazy poslúchali
A žiadne námietky nemali.

Z rotného na generála to dotiahol
Stále však po moci prahol
Tak začal magiu študovať
Učiť sa...
Ako ľudskú myseľ ovládať.

Štyri elementy ovládol
Aby ešte viac dosiahol

Od generála k štátu
S čiernou túžbou mať tú...
Od štátu k ríši
Zlatou korunou sa pýši
Od ríši k svetu
Zničiť právo vetu.

Nakoniec vyzval boha
To bola posledná sloha.

Stal sa bohom
Najsilnejším vôbec
Kto bol silnejší?
No povedz!

Bol nikde a všade pritom
Telepatia bola jeho štítom
Niektorý sa vymámili
Chceli ho zabiť
Než to však stihli spraviť
Ich umysli zmarili.

Boha jedine boh ohrozí
Otrok chodí len bosí.

Ale i tak, v noci, v tme
Šepkalo mu svedomie:
Muž ktorý má všetko a nič
Nemôžeš ani verne ukojiť svoj chtíč.

Nemáš priateľov
Takých, čo by stáli za tebou
Si len sám, pastier oviec
Ako starý vdovec.

Po storočiach si uvedomil to
Čo mu na začiatku uniklo
Že tento život nemá zmysel
Nie, ako si na začiatku myslel.

Tak v tme Morenu poprosil...
V podsvetí jej čierny hodváb naveky nosil.