Pre slobodu

29.11.2015 17:02

Konzul sa strhol zo spánku

s dýkou na krku.

Pozrel na čiernu, uškrňajúcu sa, postavu,

zo žiariacimi očami,

otrhanca, ktorý nemá na chleba.

Čo mu vášnivým hlasom šepce:

 

,,Vieš, v mene slobody treba

iba zabiť seba."