Sklamanie

09.12.2014 19:01
Vieš, že som ti chcel dať veľa vecí
veľa sľubov sľúbil som.
len aby si ma milovala, hoci
následky si uvedomil potom.
 
Že svetlo a tma nemôžu sa spojiť
nemôže nastať harmónia
musia sa len večne biť
v krajine večného delíria.
 
Možno mojou vinou
A možno tvojej krásy
Chcel som ťa mať inou
Než aká v skutočnosti si.
 
Po dni teplom
Chladná noc musí prísť
Za vyhasínajúcim svetlom
Aj nádej musí odísť.
 
A čo som čakal?
Ktorá sa už len bude pozerať na príšeru?
A že som vo svetle tápal…
Chyba bola veru.
 
Zranilo oči moje
Bolesť prenikla do srdca
Zrútili sa staré postoje
No objavili nové predsa.
 
Bolelo to, hodne veru
Ale poučenie z toho mám
Že tú správnu vieru
Pocitmi hladať nemám.
 
Bo nie je šialený ten,
Čo uteká od tepla a svetla 
On sa zmieril len…
S rýchlosťou egoistického vetra.