Snád stačím

05.10.2014 16:09

Veľkolepá čierna veža

Vypína sa ku krvavému nebu

Ako večná mreža…

Proti živému chlebu.

 

Stojím tu prvýkrát

A predsa dôverne pozná

Zúfalstvo, ten pád…

Čo strhne ťa až do dna

 

Kroky tíchnu na prachnivej, šedej zemi

Čo dávno stratila úrodnosť

" Milosrdný" povedz že mi

Prečo okolo cítiť zlosť?

 

Ruiny neznámeho mesta

Oheň prítomný všade

Stratená to cesta…

Sláva Zlovláde!

 

Takto skončí svetská pýcha

Šperky, zlato, majetky

Chamtivec od prachu kýcha

Nie sú žiadne námietky.

 

 

 

Mesto je plné bytostí

Stratené duše len

Všetky sa poddali zlosti

Každého strávil oheň.

 

Stovky žien nahých

Kričia v milostnom spojení

Nevšímajúc' rán krvavých

Len byť v milostnom spojení.

 

Oči prázdne,

Bez svetieľ

Jediný zmysel je

Extáza krvi a tieľ.

 

Nie tak ďaleko počuť výstreli

A hrozné to je

Aby ste už vedeli…

Že sme len stroje.

 

Tu v radoch strelci

Pália do ľudí

Jediná z vecí…

Ktorá ich nenudí.

 

 

 

A ľudia sa smejú

Zvyknutý na bolesť

Šialenstvom sa hrejú…

Prežívajúc' trest.

 

Tu silnejší bije slabšieho

Lovec pozná svoju korisť

Posledné čo by si chcel, je to…

Sem dobrovoľne ísť.

 

Ja som však iný…

Tam kde oni vidia smrť

Paznávam krásu…

Kde brzdia plť

Ja sám idem k zrázu.

 

Pred tým, než my šialenstvo zobere mysel..

Než existencia stratí zmysel:

 

Snáď stačím oči otvoriť

Uniknút s tej nočnej mory

Snáď stačím včas sa zobudiť…

Do reálnej pohromy.