Svetlá cenzúra

20.06.2014 20:45

Vždy udivuje ma

Akú odvahu rečník svetla má.

A dav v laviciach počúva bezducho...

Skromnosť kážeš?

Nuž nenos zlaté rúcho!

 

V kostole svätom

Je brána k druhým svetom

Oni ukazujú len jednu stranu

Len akúsi ilúziu planú.

 

Tie ich kázne, to je hrozné

Počúvať úvahy rôzne...

Toto predsa nemôže byť!

Váš zákon vás obmedzuje

V práve žiť.

 

Ako môžte kázať o svetle

A nezažiť lásku

Nosíte len trápnu masku...

A máte len reči velké.

 

Dávaj si pozor na slová!

Taká je totiž doba

Naoko svätým sa zdal...

V srdci zvrhlosť a chamtivosť mal.

 

Robíte chybu aj vtom

že odsudzujete vášeň

prejav, to dôležitý zlom

Netreba hádzať hned´ na ražeň!

 

Hovoríte že boh bdie...

Sebaisto našu zem vidie

Neviem však, či má navigáciu dobrú...

Ked bezdomovci na ulici žobrú.

 

Učíte, kritizujete malých

Kážete o veciach bezvýznamných a márnych.

Vôbec sa nesústredujú na to, čo by mali

Dobre však, kvety zla dalej prekvitali.

 

že vraj sloboda názorov!

milý môj pozri sa, čo je za oponou.

Pod rúškami štastia, svetla, rodiny...

Bránite nástupu novej hodiny.

 

Bibliu nespochýbníš!

To zákon je

Inak si ťa do pekla čert vezme

 

Vy, čo kážete nebo

Počúvajte, lebo...

Nie je na škodu zrkadlu pohľad dať

Predtým než pôjdete kázať.