Vo svetlom väzení

09.12.2014 18:54
 
Po hodinách další výkrik
 v osamení, vo svetle
nepríde na pomoc nik,
v tomto reálnom pekle.
 
Meče mi zobrali
spálili myšlienky
ruky mi krášlili
ocelové ramienky.
 
A predsa môžem chodiť
no po žeravej podlahe
činy sa nemajú robiť
bez premýšlania v hlave.
 
No darmo sviniam perly hádžeš
keď na teba kyselinu lejú 
 pritom už nevládzeš
uniesť bolesť, keď sa ti smejú.
 
A tak v svetlom väzení 
anjel rohmi krúti
v tomto živom mučení
klincami prikutý.