Zabudnutý predmet

28.06.2015 19:20

Pri každoročnom upratovaní školských kníh som čírou náhodou narazil na učebnicu predmetu Umenie a kultúra. Učebnicu, ktorú sme ani raz neotvorili. A vlastne predmet Umenie a kultúra sme nikdy nemali. Profesorka nám dala spraviť len dve Powerpointove prezentácie aby nám mala z čoho uzavrieť známky a to bolo všetko. Moc som to neriešil. Aj tú učebnicu som si otváral viac menej z pasie, že pozriem čo sme sa mali vlastne na tom UMK ( za ktoré bola väčšinou biológia ) učiť. No a ostal som s otvorenými ústami.

Pýtal som sa viacerých ľudí, z viacerých škôl a tí mi povedali, že u nich sa UMK tiež moc neučí. Prakticky že buď majú voľno, alebo si pól triedy kreslí a pól kecá, alebo idú domov. Ale, keď je to tak super predmet, prečo sa neučí? Nuž, sú viaceré dôvody.

Pýtal som sa priateľov, čo ich napadne pri slove umenie. Asi pätnásti mi odpovedali: sochy, obrazy prípadne bojové umenia. Viete čo je zaujímavé? Že tie sochy a obrazy sú predmetmi sami o sebe navonok prázdnymi. A taktiež títo ľudia ktorý mi to povedali, sa moc umením nezaoberajú. Tým ich však nechcem nejako stavať do zlého svetla. Sú to dobrý ľudia.

Ale čo nám zatiaľ z týchto odpovedí vyplíva? Že ľudia, ktorý umenie okolo seba nevnímajú ho považujú za nepotrebné, zbytočné. Takýto ľudia však potom majú v zásade jeden problém. Nevedia, čo je Krásne. Zámerne som napísal krásne s veľkým K, pretože krása je vec čistej subjektivity. A predsa človek ktorý nevidí, nemôže ani súdiť čo je podľa neho krásne a čo nie. A presne tak je to aj s týmito ľudmi. Keď sa ich spýtate: ,,Prečo sa ti to páči?" odvetia: ,,Lebo je to pekné." Ale väčšinou ani nedokážu povedať konkrétne prečo sa im daná vec páči. Pretože nepoznajú umenie.

A prečo by aj mali? Veď umenie nás neprikryje, ani nenasýti ani neodvezie kam potrebujeme. Tak načo márniť čas štúdiom takých blbostí? Nuž, pre dve veci ( jednu tam opisuje aj autor učebnice ): Tieto veci nás uvrhujú do stereotypu. Škola/práca - spánok, priatelia. Taktiež strácame schopnosť jasne premýšľať a celkový rýchly kolotoč tohoto sveta nás časom zničí. A preto je tu umenie. Aby narušilo tento zdanlivo rutinný kolobeh a ukázalo nám niečo jedinečné a výnimočné. Alebo:

Netúžili ste niekedy robiť niečo čo je vzhľadom k vášmu postaveniu v spoločnosti alebo etikety neprípustné len preto, že to proste chcete? Prosím, v knihách je to možné! Alebo zoberte pero a papier a napíšte si svoj sen. Nikto vám v ničom nebráni. V umení neexistujú hranice.

Argumentom mnohých škôl by mohli byť v súhlade s učebnicou slová: ,,Gymnázium má poskytnúť len základné vzdelanie. Umenie je vec čistého talentu a v zásade nepotrebná pre bežný život."

Túto vetu by som mohol vyvrátiť argumentom ktorý som už použil aj vyššie, ale chcem sa oprieť o slová môjho dobrého priateľa.

"Umenie je niečo čo nie je obyčajné, ale niečím iné"

Na prvý pohľad trošku nepresné, ale nateraz ako argument postačí. Keď teda umenie nie je obyčajné a na gymnáziu sa učia veci ktoré potrebuje obyčajný človek k svojmu životu, načo ho učiť?

No nie je to Irónia? V dnešnej prokatolíckej dobe, kde sa vo veľkom zavrhujú tvz. skutky teľa a vyzdvihuje sa mysticizmus spolu zo stigmatizovanými "svätými" počuť z úst ľudí slová o životnej bežnosti? Som tu jediný kto sa šúla od smiechu nad tou iróniou?

Transcendentália je vhodná len vtedy, ak zodpovedá rovnici bohatých tj. politikov. Ak nie už vyzdvihujú reálnosť a bežnosť. Práve preto, že umenie je vo svojej podstate neobyčajné, nie je veľakrát pozitívne prijímané obyčajnými.

Umenie je v celkovom dôsledku výnimočné, nevšedné. Moja spolužiačka, ktorá sa venuje umeleckému foteniu mi povedala asi najlepšiu definíciu. "Umenie sú city človeka ktore nevie bežne vyjadriť."

Ďalšia spolužiačka, z ktorej by iste bola dobrá, zdravá filozofka, mi so zreteľom na spomínanú výnimočnosť povedala toto:

 

"Umenie je niečo výnimočné.

Nemusí to byť báseň, obraz ale láska, pomáhanie si a vzájomné odpúšťanie si pretože to je tiež umenie, a niekedy veľmi zložité, na ktorom sa pracuje celý život."

 

Tu asi len dodám, že láska je v podstate alfou a omegou klasického vysokého umenia.

Takže túto spomínanú nevšednosť by som videl ako jeden z dôvodov nevýučby UMK. Ďalší dôvod sú nekvalifikovaní učitelia. Veď dnes len blázon ide študovať estetiku alebo umenie. Svet pozitívne prijíma len všedné veci, z toho dôvodu máš s vyštudovaným umením alebo estetikou veľmi malú šancu uživiť sa.

No a posledným dôvodom je samotná učebnica, ktorú podľa môjho názoru písal síce vzdelaný, ale neskúsený človek. Okrem niektorých poučiek s ktorými ja osobne nesúhlasím má táto učebnica v jadre jednu objektívnu, fatálnu chybu. Predpokladá ZÁUJEM o predmet zo strany ŽIAKOV. Preto sa domnievam, že autor nikdy neučil na reálnom štátnom gymnáziu.

Povedzme si to bez servítky. Na gymnáziách sa záujem žiakov točí okolo troch vecí: Žúry, drogy, pornografia. Vytvoriť v takomto prostredí záujem o niečo, nazvime to so správnosti, pomalšieho je nemožné. Teda, ak nie ste bláznom.

Taktiež nás autor varuje pred tým čomu sa v poslednej dobe venujú moje texty. Priepasti umenia. Máme vidieť, kde je hranica a čo je v skutočnosti podstatné. Tým podstatným je realita. Máme si udržať zdravú psychiku ak sa chceme venovať umeniu, inak bude zle. A to je veľký boj. Každý kto má schopnosť písať o tom vie svoje.

ALE

Sú isté oblasti, ktorým sa so zdravou psychikou venovať nemožno. A tieto oblasti boli inteligentnejšími znalcami ako pán autor učebnice uznané za právoplatné. Ale myslím že problematiku tejto "priepasti" radšej rozoberiem v osobitných dielach.

 

Takže záver:

UMK sa neučí lebo: Predpokladá záujem, je výnimočná a je pre ňu málo kvalifikovaných, výnimočných a nedocenených ľudí. Tak vznikajú generácie robotov ktorí len robia aby sa mali lepšie, boli šťastnými. Ale k tomu im chýba jedna vec. Musia sa naučiť vnímať Krásu, ktorú ich nemá kto naučiť vnímať. Možno len oni sami intenzívnym, úprimným čítaním. Ak sa niektorí z týchto robotov prebudia, začnú poemizovať ( nie, nevypadlo mi písmeno :D )  o svojom uponáhľanom, čiernom svete a dostanú sa na verejnosť - nalejem si doma pohár červeného so slovami:

,,Vivat dekadencia!"

Súhlasíte s mojim názorom, alebo?

Gymnáziá a veci "potrebné" pre bežný život

Barbora (Tako) | 14.07.2015

Pravdepodobne mierne odbočím od hlavnej myšlienky tohto článku, s ktorou v zásade súhlasím.
Ako stavebnici lego tohto vzdelávacieho systému (stále vo fáze výroby) mi je tŕňom v oku viac z vyššie uvedených vecí. Nie tŕňom, ale brvnom v mojom oku je však iba jedna z vecí v tomto článku uvedená - a to síce veta "na gymnáziu sa učia veci, ktoré potrebuje obyčajný človek k svojmu životu". (Je takisto možné že môj necitlivý zmyslový systém nerozoznal iróniu. V tom prípade je možné zvyšok príspevku ignorovať.)
Napriek mojej robotickej podstate je táto kombinácia slov vo mne stále schopná vyvolať rozhorčenie, ba až hnev nad systémom, ktorý ma vyrobil.
Sto gymnázií, sto chutí ako sa hovorí. Nemám veľmi informácie o ostatných gymnáziách, avšak to moje mi jednoznačne takéto informácie neposkytuje, a to z niekoľkých príčin:

a. bolo vydané nariadenie, podľa ktorého sa nemusíme učiť všetko, a tak si učitelia odrezávajú časti učiva, ktoré sú náročnejšie, a ktoré sa proste učiť nemusíme, aj keď sú pravdepodobne potrebné.

b. nekladie sa dôraz na kvalitu študentskej práce a domácu prípravu.

c. nepotrebujete veciam rozumieť, stačí si ich pamätať a zopakovať tak, ako je to "správne".

d. chuť po ďalších informáciách z danej tematiky je tvrdo potlačovaná, lebo sa "musí ísť ďalej aby sa všetko stihlo".

e. ŽIADNA PRAX. Čo je to mikroskop? Skúmavka? Ja poznám iba projektor, tabuľu a pero.

Gymnáziá a súčasný školský systém je ekvivalentom holokaustu životnej a študijnej motivácie a chuti po vedomostiach.

Čo sa týka zovšeobecnenia záujmov súčasných študentov gymnázií, takisto si nemyslím, že by bolo práve najbližšie k pravde. Aspoň čo sa týka mojej školy, bližšie by bolo: chlast, internet, mainstreamové televízne série.

Feel free to react, I'm looking forward to your reply.

Re:Gymnáziá a veci "potrebné" pre bežný život

Romanus Von Rayne | 21.07.2015

Ahoj,
prepáč že odpovedám tak neskoro. Nie som bežne zvyknutý na komentáre, kedže môj blog sa takpovediac venuje kurióznej oblasti humanitných vied, ktorú by viacerí nevzdelanci označili za okultizmus... Čo ma privádza k otázke, ako si sa sem dostala?
Ale som rád, že napísal niekto, kto vie rozmýšľať.

Na negatívne pocity si tu zvykaj, moja beletria je ich plná. :D Odhodlal som sa tu totiž vidiacim ukázať druhú, večne opovrhovanú, stránku umeleckej ( literárnej ) tvorby. :)

Uznávam, v tomto som sa nevyjadril práve najjasnejšie, ale za svojim slovom stojím ( i keď mohlo byť inak sformulované ). Iste, všetko základné nás naučili na ZŠ. A gymnázium by nám malo poskytnúť nadstavbu na ZŠ s tým, že nám dá rozšírené pokračovanie z každého predmetu, aby sme sa rozhodli čo chceme ísť študovať. Tj. z každého predmetu nám dajú akýsi rozšírený základ aby sme sa rozhodli čo chceme ísť študovať na vysokú. Kvázi základy toho čo je po ZŠ.
Ale tvoja odpoveď je možná.

a. Viem o tomto nariadení, ale to či je správne alebo nie sa neodvažujem hodnotiť. Ide totiž o priveľa faktorov: ,,Inteligenčný stupeň žiakov, úroveň učiteľov, prostriedky... Ale zo skúseností viem že dnes je reálne gymnázium vzácnosť ( väčšinou v Bratislave a Trnave ). Na gymnázia by sa totiž podľa ministerstva školstva nemal dostať žiak s horším priemerom ako 2.0. Samozrejme že to neplatí globálne a tak to aj vyzerá...

b. Tiež pravda. Aj keď ja som na gymnáziu, ktoré sa venuje trošku viac humanitným vedám a máme rozšírenú literatúru a slohopis... Čiže máme kvantum slohoviek, čo sa u nás vlastne berie ako praktika.
Žiaľ, to gymnázium je katolícke takže moc neexcelujem...

c. Iste. Ale to je dvojsečná zbraň. Deprimuje ma, že Rímsku ríšu sme brali len desať hodín štýlom: Vtedy a vtedy zomrel ten a ten a postavil to a to. Sucho. A to aj mňa, historického nadšenca, dokáže odradiť. Ja potrebujem kontext a najlepšie jasný a detailný kontext aby som si vedel veci usporiadať a pospájať. A vyššie spomínaný štýl výučby ma totálne deprimoval. Na druhú stranu som bol rád že kvadratické funkcie sme prebrali pomerne rýchlo. Mohli by sme im venovať kľudne celý rok, aj tak to nepochopím.

d. Toto veľmi tvrdo cítim na už spomínanom dejepise a literatúre. Napr. metaforiku ( čo je vlastne samostatný vedný odbor ) sme nebrali tak komplexne, akoby sa patrilo. Na druhej strane ak sú dobrí profesori a vidia záujem a miernu unudenosť tým, s čím sa väčšina trápi - väčšinou mi dajú horu kníh a doplnkových materiálov. Čo je v mojom prípade ( a najmä čo sa týka literatúry a zopár ďalších predmetov ) podobné, akoby malému dieťaťu zaparkoval pred domom kamión plný kinder vajíčok. :D

e. Tuto môžem povedať len svoj súhlas. Na našej škole ani laboratóriá nie sú. Na čo si profesori prírodovedci nemeškajú každý rok poreptať. Aj mňa to trošku mrzí, kedže som si sadol s fyzikárom, ktorý nám všetko vysvetľuje na totálne praktických veciach ( napr brali sme vlastnosti kvapalín a každý mal vypočítať, ako rýchlo by zachránili potápači utopenca z jazera plného tekutého marschmallow. :D )

Vedomostný holocaust! :D xDDDDDDDD Tak za toto sto bodov slečna! :)

No, čo sa týka zovšeobecňovania všeobecne tak to je veľmi ťažký krok. Predpokladá totiž jednotvárnosť. Všetci vieme, že málo vecí je jednotvárnych a skôr bude Edgar Allan Poe znovu písať než by si našla dvoch psychicky identických ľudí. Iné záujmy, nálady všetko. Preto ma ani neprekvapuje že som netrafil, ale v jednom mám predsa len pravdu. Väčšina z tých vlastností je negatívnych.
Či nie?

Ale z mojej reflexie tie slová platia aspoň na náš gympel.

Thanks for your comment. I hope you 'll enjoy my literature work and stay here for a moment. Anyway it 'll be empty here. Peoples are scared of the darkside of art. Actually, they are scared of the darkside of everything. But i am not interested in ordinarry peoples. I created this page for those who are different. And they could, no they will find me. I am sure.

Pridať nový príspevok